BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr BIOŚ.341-4/08 na Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009 do kotłowni w Sali sportowej i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem
Jedwabne, dnia 22.09.2008 r.Urząd Miejski w Jedwabnem
Ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr BIOŚ.341-4/08 na

Dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009 do kotłowni w Sali sportowej i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 215287-2008 z dnia 12 września 2008 r.WEZWANIE


Zamawiający informuje, iż w dniu 18.09.2008 r. wpłynął protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez firmę ESPPOL S.A., 01-237 Warszawa, ul. Ordona 1a.
Na podstawie art. 181 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), Zamawiający wzywa uczestników postępowania do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron (Wykonawcy lub Zamawiającego), i którzy przystąpili do postępowania (postępowania protestacyjnego – po jednej ze stron) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
Wykonawca zgłasza przystąpienie :
• wskazując swój interes prawny w przystąpieniu
• określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście.
Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest (art.181 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu – nie mogą następnie korzystać
ze środków ochrony prawnej, na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu – nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.(art.181 ust.6-7 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Załącznik:
1. Kopia wniesionego protestu.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 22 wrz 2008 14:25
Data opublikowania: poniedziałek, 22 wrz 2008 14:27
Data edycji: poniedziałek, 22 wrz 2008 14:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 paź 2008 09:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1507 razy
Ilość edycji: 1