BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 163008

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Urząd Miejski w Jedwabnem
Adres pocztowy:
ul. Żwirki i Wigury 3
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Jedwabne 18-420 podlaskie
Telefon: Fax:
086 2172130

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Jedwabnem

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy: Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem, Szkoły Podstawowej w Jedwabnem w dniach od 01.09.2008 do 31.08.2011 roku wraz z opiekunem na n/w trasach : Przywóz uczniów: Trasa nr 1: Jedwabne-Konopki Tłuste-Witynie-Borawskie-Konopki Chude-Jedwabne. Długość trasy około 16 km, Trasa nr 2: Jedwabne-Kotowo Plac-Kotówek-Stare Kotowo-Jedwabne. Długość trasy około 11 km, Trasa nr 3:Jedwabne-Bronaki Pietrasze-Bronaki Olki-Janczewko-Janczewo-Jedwabne. Długość trasy około 13 km Trasa nr 4: Jedwabne-Kubrzany-Karwowo-Stryjaki-Pawełki-Orlikowo-Kossaki-Jedwabne. Długość trasy około 19 km Odwóz uczniów: Trasa nr 1: Jedwabne - Bronaki Pietrasze-Bronaki Olki- Janczewko-Janczewo-Jedwabne. Długość trasy około 13 km Trasa nr 2: Jedwabne-Kubrzany-Stryjaki-Karwowo-Stryjaki-Pawełki-Olszewo Góra-Orlikowo-Kossaki-Jedwabne. Długość trasy około 21 km Trasa nr 3:Jedwabne -Konopki Tłuste-Witynie-Borawskie-Konopki Chude-Jedwabne. Długość trasy około 16 km Trasa nr 4: Jedwabne -Kotowo Plac-Kotówek-Stare Kotowo-Jedwabne. Długość trasy około 11 km, Trasa nr 5 : Jedwabne-Bronaki Pietrasze-Bronaki Olki- Janczewko- Janczewo-Jedwabne. Długość trasy około 13 km Dowozem objętych będzie około 52 uczniów 5 dni w tygodniu zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć uczniów, łączna długość tras (przywóz i odwóz) wynosi około 133 km, czas przejazdu (przywóz i odwóz) - około 6 godzin, czas przywozu- 6:30 do 8:00 i 8:00 do 9:00, czas odwozu - około 12:30 do 16:00 Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za 1 km trasy Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za całość zadania Do wykonania zamówienia niezbędne będą 2 autokary szkolne o min. 44 miejscach siedzących - 1 do wykonania przedmiotu zamówienia i jeden rezerwowy lub 1 autokar o min. 44 miejscach i podpisana umowa z posiadaczem autokaru o w/w warunkach zapewniająca możliwość natychmiastowego zastąpienia autokaru wykonującego przedmiot zamówienia w wyniku awarii lub innych zdarzeń.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 60.11.31.00-4
Dodatkowe przedmioty


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 221445.00 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: NAZWA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/08/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka
Adres pocztowy:
ul. 250-lecia 11
Miejscowość: Kod pocztowy: Kraj/województwo:
Jedwabne 18-420 podlaskie

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 221445.00

Oferta z najniższą ceną: 221445.00 / Oferta z najwyższą ceną: 221445.00

Waluta: PLN
Data powstania: czwartek, 28 sie 2008 13:15
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2008 13:20
Data edycji: piątek, 26 wrz 2008 12:16
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2014 14:54
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 3398 razy
Ilość edycji: 1