BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci logicznej i elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Jedwabnem ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci logicznej i elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego na podstawie Projektu Budowlanego i przedmiaru robót oraz specyfikacji materiałowej.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Projekt budowlany, Przedmiar robót oraz Specyfikacja materiałowa, są dostępne w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg na budowę sieci logicznej i elektrycznej” złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 (sekretariat) w terminie do 6 października 2003 roku do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2003 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, Sala Konferencyjna.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z wykonawcami jest Zbigniew Zapert tel.0 604 410 416, informatyk@jedwabne.pl .


Burmistrz
Michał Chajewski
Data powstania: wtorek, 23 wrz 2003 13:28
Data opublikowania: wtorek, 23 wrz 2003 13:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 paź 2003 14:21
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2198 razy