BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dostawę opału.

Ogłoszenie

Urząd Miejski w Jedwabnem ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opału (olej opałowy lekki) na sezon grzewczy 2003/2004 do n/w kotłowni w ilości:

1. Zespół Szkół w Jedwabnem - około 30.000. l
2. Szkoła Podstawowa w Orlikowie ; około 5.000 . l

Dostawy opału powinny się odbywać przez cały sezon grzewczy tj. od 15 października 2003 roku do 15 kwietnia 2004 roku, o w terminie do 48 godzin od telefonicznego zamówienia i ilościach wskazanych przez zamawiającego

Oferta na dostawę opału powinna zawierać:

• Cenę jednostkową opału łącznie z transportem i VAT ;
• Forma rozliczeń za dostawy ;


.
Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „ Dostawa Opału (olej opałowy)” należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 ( sekretariat) w terminie do 6 października 2003 roku o godz. 11.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2003 r. o godz. 11.05 w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem pokój nr 5.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. Art. 19 i art. 22 ust. 7 spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych .
Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, pok. nr 5 , tel. 2172328 w godz. 8.00- 15.00 Pani Janina Janczewska lub Pan Sławomir Miciura

Burmistrz
Michał Chajewski
Data powstania: poniedziałek, 22 wrz 2003 08:41
Data opublikowania: poniedziałek, 22 wrz 2003 08:42
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 paź 2003 14:21
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2171 razy