BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg „ Dożywianie dzieci”.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNEM
ul.Żwirki i Wigury 3; 18-420 Jedwabne
tel. 217-25-72

Ogłasza przetarg nieograniczony na:
1. Dostarczanie ok.17600 sztuk bułek słodkich i 17600 sztuk jogurtów do szkół w ramach dożywiania dzieci w okresie od 1.X.2003 r. do 22.12.2003 r.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w godz.8.00 - 15.00 w terminie do dnia 19.09.2003 r.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedwabnem ul.Żwirki i Wigury 3 w terminie do dnia 22.09.2003 r. do godz. 12.00 .
Koperta powinna być oznaczona: „ Dożywianie dzieci”.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Cecylia Kierzkowska tel. 217-25-72
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymagania ustawy o zamówieniach publicznych.
Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2003 r. o godz. 1200 .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 22.09.2003 r. o godz.1300.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Kryterium wyboru oferty stanowi cena 1 jogurtu”Bakoma” o poj. 175 g. oraz 1 bułki słodkiej”.
Data powstania: czwartek, 11 wrz 2003 21:26
Data opublikowania: czwartek, 11 wrz 2003 21:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 wrz 2003 07:22
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2359 razy