BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Urząd Miejski w Jedwabnem ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę opału ( węgiel gruby) do n/w kotłowni w ilości:
• 1 Szkoła Podstawowa w Nadborach - 28 t
• 2 Szkoła Podstawowa w Konopkach Chudych - 20 t
• 3 Szkoła Podstawowa w Nadborach filia w Makowskich – 8 t
• 4 Szkoła Podstawowa w Nadborach filia w Burzynie – 10 t
• 5 Zespół Szkół w Jedwabnem filia w Karwowie - 7 t
• 6. Zespół Szkół w Jedwabnem - 80 t
• 7. Urząd Miejski w Jedwabnem – 70 t
• 8. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem - 46 t
Razem 349 ton


Oferta na dostawę opału powinna zawierać:
• Proponowany całościowy asortyment węgla grubego wraz z jego parametrami jakościowymi ;
• Cena węgla grubego łącznie z transportem i VAT ;
• Forma zaliczeń za dostawy ;
• Terminarz dostaw.

Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „ Dostawa Opału” należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 ( sekretariat) w terminie do 18 września 2003 roku o godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2003 r. o godz. 10.05 w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem pokój nr 5.
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podst. Art. 19 i art. 22 ust. 7 spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych .
Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, pok nr 5 , tel. 2172328 w godz. 8.00- 15.00 Pani Janina Janczewska lub Pan Sławomir Miciura

Data powstania: wtorek, 2 wrz 2003 13:57
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2003 14:13
Data przejścia do archiwum: niedziela, 21 wrz 2003 18:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2103 razy