BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Jedwabne

MIASTO I GMINA

MIASTO I GMINA

Ludność gminy ogółem wynosi 5.843 osób, w tym:

·        miasto Jedwabne 1.764 osób,

·        pozostałe wioski 4.079 osób.

Charakter gminy

Gmina Jedwabne jest gminą typową rolniczą. Głównymi gałęziami produkcji zwierzęcej jest hodowla bydła i trzody chlewnej, zaś produkcji roślinnej - uprawa zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych.

Użytki rolne w całości znajdują się w posiadaniu gospodarstw indywidualnych i zajmują ponad 3 ogólnej powierzchni. Dominują gleby słabe zaliczone głównie do IV i powyżej V klasy bonitacyjnej.

Na terenie gminy szczególnie w Jedwabnem prowadzona jest również działalność produkcyjna i handlowo-usługowa.

Położenie gminy

Gmina Jedwabne położona jest we wschodniej części powiatu łomżyńskiego. W północno-wschodniej części gminy dominują płaskie równiny, torfowiska. Pozostały obszar gminy zdominowany jest przez płaską i falistą morenę denną. Niewielkie powierzchnie zajmowane są przez wzgórza niskie i pagórki. Podłoże krystaliczne budują przeważnie gneisy i kwarcyty występujące na głębokości ponad 500 m. Główne zasoby surowcowe na tym obszarze stanowią piaski. Obszar gminy położony jest w obrębie zlewiska rzek Biebrzy i Narwi.

Warunki przyrodnicze

Klimat regionu ma cechy klimatu kontynentalnego z pewnymi właściwościami klimatu subpolarnego, co wyraża się długą zimą, krótkim przedwiośniem, stosunkowo krótkim okresem wegetacji i najniższą na niżu średnią roczną temperaturą. Gmina leży w najzimniejszym po górach regionie Polski. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 6,5°C. Okres wegetacji trwa 192 dni. Roczna suma opadów zawiera się w granicach 550-700mm. Wiatry wieją głównie z zachodu (latem) oraz wschodu (zimą).

Układ przestrzenny i organizacyjny

Powierzchnia gminy to ok. 160 kilometrów kwadratowych
Użytki rolne to ok. 115 tysięcy ha w tym:

·        grunty orne i sady ok.7338 ha,

·        użytki zielone ok. 2849 ha,

·        lasy 2688 ha,

·        nieużytki 143 ha,

Jedwabne pełni rolę głównego ośrodka gminy. Ogniskuje się tutaj życie gospodarcze i administracyjne jak również kulturowe, oświatowe i religijne. Gmina utrzymuje rozbudowana sieć placówek oświatowych (w zakresie szkolnictwa podstawowego). Na terenie gminy są dwie parafie rzymskokatolickie w Jedwabnem i Burzynie.

Sieć osadnicza gminy jest rozmieszczona równomiernie. System osadniczy gminy tworzy 47 jednostek osadniczych (plus miasto Jedwabne). Należą do nich:

Bartki, Biodry, Biodry Kolonia, Borawskie, Biczki, Bronaki Olki, Bronaki Pietrasze, Burzyn, Brzostowo, Chrostowo, Chyliny, Grabnik, Grądy Małe, Grądy Wielkie, Janczewko, Janczewo, Kaimy, Kamianki, Karwowo, Kąty, Koniecki, Konopki Chude, Konopki Tłuste, Korytki, Kotowo Plac, Kotówek, Kubrzany, Kajetanowo, Kossaki, Kucze Małe, Kucze Wielkie, Kuczewskie, Makowskie, Mocarze, Nadbory, Olszewo Góra, Orlikowo, Pawełki, Pieńki Borowe, Pluty, Przestrzele, Rostki, Siestrzanki, Stare Kotowo, Stryjaki, Szostaki, Witynie.

 

Data powstania: środa, 23 lip 2003 21:39
Data opublikowania: środa, 23 lip 2003 21:53
Data edycji: środa, 13 lut 2008 10:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 mar 2008 11:04
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 33473 razy
Ilość edycji: 1