BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.: ,,Remont części pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem na potrzeby utworzenia Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 wrz 2020 13:18
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2020 13:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 wrz 2020 11:00
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 49 razy