BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży działki rolnej w obrębie miasta Jedwabne

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchomości w/g. danych z ewidencji gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości w ha

 

Nr Księgi

wieczystej

 

Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Forma sprzedaży

 

 

Cena nieruchomości

 

 

     Uwagi

 

1.

 

 

 

 

 

 

Działka rolna położona w obrębie miasta Jedwabne przy drodze gminnej posiadającą nawierzchnię gruntową, posiada kształt wydłużonego prostokąta.

 

     427

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

        0,8416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00001092/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przetargowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wynosi 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).

Do ceny wynegocjowanej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od dostaw, towarów i usług.

 

 

    Nieruchomość nie jest obciążona żadnym zobowiązaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz złożenia księgi wieczystej. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku z późniejszymi zmianami). Termin złożenia wniosku upływa z dniem 19 listopada 2007 roku (tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) w razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa.

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości w dniu 08.10.2007 roku do dnia 29.10.2007 roku.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 8 paź 2007 10:06
Data opublikowania: poniedziałek, 8 paź 2007 10:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 kwi 2008 08:51
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1572 razy