BIP Gminy Jedwabne

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce

o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną realizacją zadania ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 668 na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej w m. Bronaki Pietrasze (trasa 1 km rob. 0+000) do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej 668 Piątnica – Przytuły – Radziłów (trasa 3 km rob. 1+184,45), gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie’’

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 28 lis 2019 14:19
Data opublikowania: czwartek, 28 lis 2019 14:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 gru 2019 10:30
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 75 razy