BIP Gminy Jedwabne

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w mieście Jedwabnem przy ul. Pięknej

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul

 

 

 

Lp.

 

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchomości w/g. danych z ewidencji gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości w ha

 

Nr Księgi

wieczystej

 

Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Forma sprzedaży

 

 

Cena nieruchomości

 

 

     Uwagi

 

1.

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość położona w obrębie miasta Jedwabne uzbrojona w prąd, przy drodze gminnej posiadającą nawierzchnię gruntową, działka dochodzi do strefy ochrony konserwatorskiej zabudowana budynkiem po byłej szkole rolniczej (budynek wymaga kapitalnego remontu).

 

     1279

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

        0,1346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00039129/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetargowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wynosi 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).

Do ceny wynegocjowanej zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od dostaw, towarów i usług.

 

 

    Nieruchomość nie jest obciążona żadnym zobowiązaniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz złożenia księgi wieczystej. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości w dniu 13.09.2007 roku do dnia 05.10.2007 roku.

 

 

Data powstania: czwartek, 13 wrz 2007 09:57
Data opublikowania: czwartek, 13 wrz 2007 09:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 paź 2007 08:04
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1305 razy