BIP Gminy Jedwabne

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z planowaną realizacją zadania ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. 668 na odcinku od krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej w m. Bronaki Pietrasze (trasa 1 km rob. 0+000) do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej 668 Piątnica – Przytuły – Radziłów (trasa 3 km rob. 1+184,45), gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie’’.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 29 paź 2019 10:56
Data opublikowania: wtorek, 29 paź 2019 10:58
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lis 2019 14:20
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 115 razy