BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Przestrzelska w Jedwabnem

W y k a z

 

 

 

Lp.

 

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchomości w/g. danych z ewidencji gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości w ha

 

Nr Księgi

wieczystej

 

Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Forma sprzedaży

 

 

Cena nieruchomości

 

 

   Cena nieruchomości z operatu szacunkowego

 

1.

 

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku wielorodzinnym przy ul. Przestrzelska 3/5 w Jedwabnem, lokal o pow. 43,20 m2 wraz z udziałem w gruncie 161/1000.

 

    757 i 758

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

        0,521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   5021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez przetargowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena lokalu z udziałem w gruncie

( po zastosowanej bonifikacie) z kosztami przygotowania lokalu do sprzedaży wynosi 3.990,60 zł (słownie: trzy tysiące  dziewięćset dziewięćdziesiąt  złotych sześćdziesiąt groszy).

 

 

     17.453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie o wykup mieszkania wpłynęło do urzędu Miejskiego dnia 13 sierpnia 2007 roku. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej oraz innych ewentualnych kosztów wynikających z obowiązujących przepisów. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku z późniejszymi zmianami).

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości  w dniu 28.08.2007 roku do dnia 18.09.2007 roku.

 

Data powstania: wtorek, 28 sie 2007 09:39
Data opublikowania: poniedziałek, 27 sie 2007 09:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 kwi 2008 08:51
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1461 razy