BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Przestrzelska w Jedwabnem

W y k a z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchomości w/g. danych z ewidencji gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości w ha

 

Nr Księgi

wieczystej

 

Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Forma sprzedaży

 

 

Cena nieruchomości

 

 

   Cena nieruchomości z operatu szacunkowego

 

1.

 

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku wielorodzinnym przy ul. Przestrzelska 4/4 w Jedwabnem, lokal o pow. 24,59 m2 wraz z udziałem w gruncie 1242096/10000000.

 

    813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

        0,546

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez przetargowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena lokalu z udziałem w gruncie

( po zastosowanej bonifikacie) z kosztami przygotowania lokalu do sprzedaży wynosi 1.744,20 (słownie: tysiąc siedemset czterdzieści cztery złotych i dwadzieścia groszy).

 

 

     6.221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie o wykup mieszkania wpłynęło do urzędu Miejskiego dnia 31 lipca 2007 roku. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej oraz innych ewentualnych kosztów wynikających z obowiązujących przepisów. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku z późniejszymi zmianami).

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości  w dniu 21.08.2007 roku do dnia 11.09.2007 roku.

 

Data powstania: wtorek, 21 sie 2007 08:55
Data opublikowania: czwartek, 23 sie 2007 08:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 wrz 2007 09:57
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1374 razy