BIP Gminy Jedwabne

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 653584-N-2018 z dnia 27.11.2018r. Nazwa Zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Jedwabne”

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 18 gru 2018 14:47
Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2018 14:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 gru 2018 09:58
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 146 razy