BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 653584-N-2018 z dnia 27.11.2018 r. Nazwa Zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Jedwabne”
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 gru 2018 15:19
Data opublikowania: czwartek, 6 gru 2018 15:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 gru 2018 15:30
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 363 razy