BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 570838-N-2018 z dnia 11.06.2018r. Nazwa Zadania: „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Polna (nr 104699B), M. Skłodowskiej-Curie (nr 109653B) w m. Jedwabnem”
Data powstania: czwartek, 12 lip 2018 13:20
Data opublikowania: czwartek, 12 lip 2018 13:23
Data przejścia do archiwum: środa, 1 sie 2018 07:57
Opublikował(a): Agnieszka Górska
Zaakceptował(a): Agnieszka Górska
Artykuł był czytany: 448 razy