BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 570838-N-2018 z dnia 11.06.2018r. Nazwa Zadania: „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Polna (nr 104699B), M. Skłodowskiej-Curie (nr 109653B) w m. Jedwabnem”
Data powstania: piątek, 15 cze 2018 12:30
Data opublikowania: piątek, 15 cze 2018 12:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lip 2018 12:48
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 352 razy