BIP Gminy Jedwabne

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 547023-N-2018 z dnia 18.04.2018r. Nazwa Zadania: „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Polna (nr 104699B), M. Skłodowskiej-Curie (nr 109653B) w m. Jedwabnem”

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 17 maj 2018 13:02
Data opublikowania: czwartek, 17 maj 2018 13:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 maj 2018 12:21
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 133 razy