BIP Gminy Jedwabne

INORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 534977-N-2018 z dnia 22.03.2018r. Nazwa Zadania: „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Polna (nr 104699B), M. Skłodowskiej-Curie (nr 109653B) w m. Jedwabnem”

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 10 kwi 2018 11:29
Data opublikowania: wtorek, 10 kwi 2018 11:31
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 83 razy