BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 534977-N-2018 z dnia 22.03.2018r. Nazwa Zadania: „Przebudowa dróg gminnych – ulic: Polna (nr 104699B), M. Skłodowskiej-Curie (nr 109653B) w m. Jedwabnem”
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 6 kwi 2018 14:46
Data opublikowania: piątek, 6 kwi 2018 14:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 kwi 2018 14:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 397 razy