BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenów zielonych wraz z małą architekturą przy zbiorniku wodnym w miejscowości Jedwabne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 17 sty 2018 13:00
Data opublikowania: środa, 17 sty 2018 13:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 sty 2018 12:24
Opublikował(a): Agnieszka Górska
Zaakceptował(a): Agnieszka Górska
Artykuł był czytany: 544 razy