BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D ZE N I E NR 2/2017

BURMISTRZA JEDWABNEGO z dnia: 04.01.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Jedwabnem

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz.U. z 2016 r., poz. 800/ zarządzam się co następuje:

 

§ 1

W regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Jedwabnem wprowadzono następujące zmiany:

§ 8 pkt.1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Pracownicy spośród pracowników uprawnionych do korzystania z funduszu wybierają w drodze głosowania 4 – osobową komisję. W przypadku gdy wynik głosowania komisji nie jest do rozstrzygnięcia z uwagi na równoważne rozłożenie głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego komisji. ”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

Data powstania: piątek, 23 cze 2017 10:54
Data opublikowania: piątek, 23 cze 2017 10:56
Data edycji: piątek, 23 cze 2017 10:56
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1169 razy
Ilość edycji: 1