BIP Gminy Jedwabne

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Administratorem Danych Osobowych danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Jedwabnem, jest Urząd Miejski w Jedwabnem z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. W tym celu może zwrócić się pisemnie, w trybie art. 33.1 ustawy do Administratora Danych Osobowych. Zgodnie z art. 24.1 pkt. 4 ustawy Administrator Danych Osobowych informuje o dobrowolności albo obowiązku podania danych. Rejestr zbiorów danych osobowych Urzędu Miejskiego w Jedwabnem prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015, poz. 719), jest udostępniany do przeglądania w Sekretariacie Urzędu.
Data powstania: piątek, 24 lut 2017 10:05
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2017 10:07
Data edycji: piątek, 24 lut 2017 10:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 kwi 2019 15:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 634 razy
Ilość edycji: 1