BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Jedwabnem zaprasza do złożenia ofert na sukcesywną dostawę paliw płynnych (olej napędowy) w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

  1. Miejscem realizacji dostaw są stacje położone na terenie miasta Jedwabne jak również tankowanie może odbywać się ze zbiornika z dystrybutorem ustawionym na terenie naszej bazy.

  2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 90 000 zł netto.

  3. Wykonawca określi stały rabat od ceny jednego litra paliwa liczony w zł polskich.

  4. Oferent zastrzega sobie prawo do niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.

  5. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych i musi pochodzić z legalnego źródła.

  6. Fakturowanie za dostarczone paliwo może odbywać się w formie gotówkowej lub przelewowej z 7 lub 14 dniowym terminem płatności do ustalenia.

     

Do oferty należy załączyć podpisane oświadczenie o jakości oferowanego paliwa.

Oferty należy składać do 31 grudnia 2016 do godz. 15.30 na maila pgkjedwabne@interia.pl, osobiście lub listownie na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ul. Mickiewicza 4, 18 – 420 Jedwabne.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty skontaktujemy się w celu podpisania umowy.

Data powstania: poniedziałek, 12 gru 2016 15:35
Data opublikowania: poniedziałek, 12 gru 2016 15:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sty 2017 15:13
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 883 razy