BIP Gminy Jedwabne

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Jedwabnego z dnia 22 września 2006 roku
Numer okręgów

            Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku – Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /tekst jednolity – Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547                    z późn. zm./ podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych,                       ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie  terytorialnej  komisji  wyborczej, do  przeprowadzenia  wyborów  zarządzonych  na  dzień

12 listopada 2006 roku

 

Numer

okręgu

wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

 

 

 

 

1

 

 

Miasto Jedwabne – ulice:

Cmentarna, Kiepury, Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Łomżyńska, M.C.Skłodowskiej, Mickiewicza, Nowa, Ogrodowa, Piękna, Plac 250-lecia, Plac Jana      Pawła II, Polna, Poświętna, Przestrzelska, Przytulska, Raginisa, Rembielińskiego, Sadowa, Spółdzielcza, Stary Rynek, Stawiskowska, Szkolna, Wesoła, Wjazd, Wojska Polskiego, Żwirki i Wigury, 3-go Maja

 

 

 

 

5

 

2

Wsie:

Kossaki, Orlikowo, Olszewo-Góra

 

1

 

3

Wsie:

Karwowo, Konopki Tłuste, Pawełki, Stryjaki, Biczki

 

1

 

4

Wsie:

Witynie, Kubrzany, Konopki Chude, Borawskie, Kajetanowo, Chrostowo

 

1

 

5

Wsie:

Siestrzanki, Przestrzele, Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie

 

1

 

6

Wsie:

Nadbory, Biodry, Biodry Kolonia, Kąty, Chyliny

 

1

 

7

Wsie:

Mocarze, Brzostowo, Pluty, Bartki

 

1

 

8

Wsie:

Koniecki, Kamianki, Makowskie, Burzyn, Szostaki

 

1

 

9

Wsie:

Janczewo, Kaimy, Korytki, Pieńki Borowe

 

1

 

10

Wsie:

Bronaki-Pietrasze, Grabnik, Nowa Wieś, Janczewko, Kotówek, Bronaki-Olki

 

1

 

11

Wsie:

Grądy Wielkie, Grądy Małe, Kotowo-Plac, Kotowo Stare, Rostki

 

1

 

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3

(pokój nr 6) tel. (086) 21-72-326

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Jedwabnego

 

   Krzysztof Moenke

Data powstania: piątek, 22 wrz 2006 14:25
Data opublikowania: piątek, 22 wrz 2006 14:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2006 07:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 3290 razy