BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 07 października 2016 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie podania Pani Włodkowskiej Urszuli w sprawie udzielenia bonifikaty na wykup mieszkania.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabne na lata 2016 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2022.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/56/15 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 października 2015 r., w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Jedwabnem w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i objęcia nowych udziałów.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem zadań własnych Gminy Jedwabne.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jedwabnem.
 9. Rozpatrzenie podania mieszkańców wsi Chrostowo w sprawie budowy drogi Chrostowo – Witynie.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.
Data powstania: środa, 5 paź 2016 08:20
Data opublikowania: środa, 5 paź 2016 08:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 paź 2016 09:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 586 razy