BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej w Jedwabnem

W y k a z

 

 

 

 

 

 

 Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej w Jedwabnem

 

 

 

 

Lp.

 

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchomości w/g. danych z ewidencji gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości w ha

 

Nr Księgi

wieczystej

 

Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Forma sprzedaży

 

 

Cena nieruchomości

 

 

   Cena nieruchomości z operatu szacunkowego

 

1.

 

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku wielorodzinnym przy ul. Spółdzielczej 10/14 w Jedwabnem, lokal o pow. 36,97 m2 wraz z udziałem w gruncie 3697/59152.

 

    1212/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

        0,2028

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LM1L/00005017/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez przetargowa

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena lokalu z udziałem w gruncie

( po zastosowanej bonifikacie) z kosztami przygotowania lokalu do sprzedaży wynosi 2 550,20 zł (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy).

 Do ceny sprzedaży zostanie  doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od dostaw , towarów  i usług.

 

 

 

     9 751 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie o wykup mieszkania wpłynęło do urzędu Miejskiego dnia 29 czerwca 2006 roku. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku z późniejszymi zmianami).

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości  w dniu 08.08.2006 roku do dnia 29.08.2006 roku.

 

Data powstania: wtorek, 8 sie 2006 08:44
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2006 08:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 wrz 2006 08:14
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1624 razy