BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

Dotyczy: Zapytania ofertowego: nr BIOŚ.271.6.ZP.2016 z dnia 12.05.2016 r. na wykonanie usługi opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Jedwabne

Jedwabne, dnia 19.05.2016

 

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego

Dotyczy: Zapytania ofertowego: nr  BIOŚ.271.6.ZP.2016  z dnia 12.05.2016 r. na wykonanie usługi opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Jedwabne


W dniu 17.05. 2016r. do ogłoszonego zapytania ofertowego wpłynęły pytania o poniższej treści:

  1. Czy możliwe jest udostępnienie projektu umowy do wglądu?

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu dołącza projekt umowy.

 

  1. Jaki jest planowany termin zakończenia całego Zamówienia?

Odpowiedź: 31.05.2017r.

 

  1. Czy pierwsze dwa etapy Zamówienia (tj. 1 i 2) oznaczają konieczność wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji zgodnie art. 11. 1. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777)?

Odpowiedź: będzie to konieczne, ale w etapie 4.

 

  1. Jeśli tak, to czy na potrzeby realizacji 1 i 2 etapu zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy podkład kartograficzny, o którym mowa w art. 11.1. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1777)?

Odpowiedź: Wykonawca podkład kartograficzny pozyska we własnym zakresie.

 

  1. Czy przedmiot zamówienia obejmuje uzyskanie decyzji właściwych organów w sprawie konieczności/lub jej braku sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz w przypadku takiej konieczności przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko zgodnie z wytycznymi określonymi w art. 55 ust.3 ustawy z dn. 3.10.2008 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko?

Odpowiedź: nie – to następuje po przyjęciu dokumentu.

 

 

                                                                                            Burmistrz Jedwabnego

                                                                                              Michał Chajewski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 19 maj 2016 09:02
Data opublikowania: czwartek, 19 maj 2016 09:04
Data edycji: czwartek, 19 maj 2016 09:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 maj 2016 10:27
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 843 razy
Ilość edycji: 2