BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej w Jedwabnem

W y k a zWykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej w Jedwabnem

Lp.Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


Oznaczenie nieruchomości w/g. danych z ewidencji gruntów


Powierzchnia nieruchomości w ha


Nr Księgi

wieczystej


Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego
Forma sprzedażyCena nieruchomościCena nieruchomości z operatu szacunkowego


1.Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku wielorodzinnym przy ul. Spółdzielczej 10/13 w Jedwabnem, lokal o pow. 36,97 m2 wraz z udziałem w gruncie 3697/59132.


1212/20,2028LM1L/0005017/7

Brak planu zagospodarowania przestrzennego
Bez przetargowa

Cena lokalu z udziałem w gruncie

( po zastosowanej bonifikacie) z kosztami przygotowania lokalu do sprzedaży wynosi 2 550,20 zł (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy).

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od dostaw , towarów i usług.9 751 zł
Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku z późniejszymi zmianami).


Wykaz podany do publicznej wiadomości w dniu 07.07.2006 roku do dnia 21.07.2006 roku.


Data powstania: piątek, 7 lip 2006 07:30
Data opublikowania: piątek, 7 lip 2006 07:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 sie 2006 08:04
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1587 razy