BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 czerwca o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3, rozpoczną się obrady XLIX sesji Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII sesji.
4. Interpelacje radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r.
6. Informacja na temat przygotowań do festynu ,,Dni Jedwabnego”
7. Przeznaczenie budynku po byłej szkole rolniczej w Jedwabnem na mieszkania komunalne.
8. Zabezpieczenie środków finansowych na połączenie wodociągu w ulicy Polnej z hydrofornią.
9. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonej w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Jedwabnem przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski i uwagi.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Goszczycki
Data powstania: środa, 28 cze 2006 12:58
Data opublikowania: środa, 28 cze 2006 13:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lip 2006 10:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1508 razy