BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w mieście Jedwabnem przy ul. Pięknej

W y k a z

 

 

 

 

 

 

 Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w mieście Jedwabnem przy ul. Pięknej

 

 

 

 

Lp.

 

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchomości w/g. danych z ewidencji gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości w ha

 

Nr Księgi

wieczystej

 

Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Forma sprzedaży

 

 

Cena nieruchomości

 

 

    Uwagi

 

1.

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość uzbrojona w prąd położona w obrębie miasta Jedwabne, przy drodze gminnej posiadającej nawierzchnię gruntową, zabudowana budynkiem po byłej szkole rolniczej (budynek wymaga kapitalnego remontu).

 

    1279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

        0,1346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 00039129/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wynosi

 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysięce złotych).

 Do ceny wynegocjowanej zostanie  doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od dostaw , towarów  i usług.

 

 

 

   _________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wykaz podany do publicznej wiadomości  w dniu 23.06.2006 roku do dnia 14.07.2006 roku.

 

 

BURMISTRZ

Krzysztof Moenke

Data powstania: czwartek, 22 cze 2006 10:39
Data opublikowania: czwartek, 22 cze 2006 10:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lip 2006 07:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1563 razy