BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ODWOŁANIE I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Jedwabne, dnia 24 września 2015 roku

                                                                         

ODWOŁANIE I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

          Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku poz. 782 z późn. zm.) oraz pkt. 15 ogłoszenia z dnia 24 sierpnia 2015 roku o I przetargu ustnym nieograniczonym, odwołuję ogłoszony na dzień 25 września 2015 roku I przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość o nr ewidencyjnym 1241 położoną w obrębie miasta Jedwabne. Przyczyną odwołania w/w przetargu jest prośba złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jedwabnem, która dotyczy zabezpieczenia nieruchomości do celów ćwiczeń jednostki oraz szkoleń strażaków OSP, w przyszłości na jej terenie mogłoby powstać strażnica OSP  w Jedwabnem na w/w nieruchomości . Ponieważ w myśl art. 7 ust.1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, m. in. w zakresie ochrony przeciw pożarowej.  Burmistrz przychylił się do prośby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnem i odwołał przetarg w całości.

Data powstania: piątek, 25 wrz 2015 12:08
Data opublikowania: piątek, 25 wrz 2015 12:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 6 paź 2015 09:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 689 razy