BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem"

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem"

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 213080 – 2015 z dnia 19.08.2015r

 

 

Ogłoszenie o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r poz. 907 z późn. zm. ) – dalej ustawy Pzp, dokonuje się zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmiany dokonuje się następująco :

 

  1. W treści opisu przedmiotu zamówienia pkt. 2 -parametry techniczne, zmianie ulega dolna wartość pojemności silnika. Po modyfikacji, treść tego punktu brzmi: "silnik o pojemności od 1900 cm do 3000 cm oraz mocy min. 150 KM i normie czystości spalin minimum EURO 4".
  2. W załączniku Nr 5 Istotne Postanowienia Umowy w pkt. 3 ppkt g) skreśla się następującą treść: 

- Koszty leasingu nie mogą obejmować opłat związanych z ubezpieczeniem przedmiotu zamówienia.

  1. W załączniku Nr 5 Istotne Postanowienia Umowy w pkt. 6 skreśla się następującą treść :

- Polisa ubezpieczeniowa, płatna jednorazowo na cały rok z góry winna być wystawiona na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem. Płatnikiem polisy jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem.

           

 

W celu umożliwienia uwzględnienia powyższej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w treści przygotowywanych ofert, termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 28 sierpnia 2015 r. godzina 10:00. W związku z tym zmianie ulega pkt. 5.31, 5.37a oraz 5.38a.

 

 

 

Jedwabne, dnia 24.08.2015 r.

 

 

Prezes Zarządu

Robert Czerwiński

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 sie 2015 15:00
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sie 2015 15:03
Data edycji: wtorek, 25 sie 2015 07:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 lis 2015 14:12
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 784 razy
Ilość edycji: 2