BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY 1

„Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem ”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego. Numer sprawy:PGK.1.2015

 

Nazwa Zadania:  „Dostawa autobusu w formie leasingu operacyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 19.08.2015 r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnem zwany dalej Zamawiającym działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:

 

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści ofertę z obniżoną dolną granicą wymaganej pojemności silnika pojazdu do 1950 cm sześć. tj. od 1950 do 3000 cm sześć?

 

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ofertę z obniżoną dolną granicą wymaganej pojemności silnika i zmienia ją do 1900 cm sześć. tj. od 1900 do 3000 cm sześć.

 

 Jedwabne, dnia 24.08.2015 r.

 

 Prezes Zarządu

Robert Czerwiński

 

Data powstania: poniedziałek, 24 sie 2015 14:36
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sie 2015 14:42
Data edycji: piątek, 9 paź 2015 12:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 paź 2015 13:48
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 741 razy
Ilość edycji: 1