BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Jana Pawła II w Jedwabnem

W y k a z

 

 

 

 

 

 

 Wykaz w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Plac Jana Pawła II w Jedwabnem

 

 

 

 

Lp.

 

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchomości w/g. danych z ewidencji gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości w ha

 

Nr Księgi

wieczystej

 

Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Forma sprzedaży

 

 

Cena nieruchomości

 

 

Cena nieruchomości z operatu szacunkowego

 

1.

 

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny znajdujący się w budynku wielorodzinnym przy ul. Plac Jana Pawła II 5/1 w Jedwabnem, lokal o pow. 39,30 m2 wraz z udziałem w gruncie 3930/12534.

 

       1257/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

        0,0939

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     53053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bez przetargowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena lokalu z udziałem w gruncie (po zastosowanej bonifikacie) i kosztami przygotowania lokalu do sprzedaży wynosi 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

 Do ceny wynegocjowanej zostanie  doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od dostaw , towarów  i usług.

 

 

 

 

   10 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 roku z późniejszymi zmianami).

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości  w dniu 01.06.2006 roku do dnia 22.06.2006 roku.

 

Data powstania: czwartek, 1 cze 2006 22:23
Data opublikowania: czwartek, 1 cze 2006 22:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 sie 2007 09:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1771 razy