BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY /dot. przebudowa odcinka drogi w m. Biodry/

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.5.2014 Nazwa Zadania: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104682B Biodry – droga powiatowa Nr 1966B”
Data powstania: środa, 27 sie 2014 12:13
Data opublikowania: środa, 27 sie 2014 12:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 wrz 2014 12:42
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 687 razy