BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE KOLEJNEGO WYKONAWCY (dot. projektu Innowacyjne przedszkola)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.3.2014 Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, modernizacji toalet, wyposażenia szatni, zabudowy kaloryferów w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne
Jedwabne, dnia 01.07.2014 r.

BIOŚ.271.3.2014

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
wg rozdzielnika

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.3.2014
Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, modernizacji toalet, wyposażenia szatni, zabudowy kaloryferów w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE KOLEJNEGO WYKONAWCY

W związku z pisemną odmową zawarcia umowy przez Wykonawcę:
Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź oraz na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Jedwabne informuje, iż w przetargu nieograniczonym na: „Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, modernizacji toalet, wyposażenia szatni, zabudowy kaloryferów w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne” w części nr 4 tj. Zakup i montaż mebli, szatni do oddziałów przedszkolnych, zabezpieczenia grzejników zabudową, Zamawiający wybiera kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Kolejnym Wykonawcą jest:
CENTRUM SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof MoenkeOtrzymują:
1. CENTRUM SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin.
2. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź.
3. „MAXMED” Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn, ul. Pomorska 49, 84-252 Orle.
4. ZAKŁAD STOLARSKI Piotr Zieliński, Stare Kupiski, ul. Łąkowa 1A, 18-400 Łomża.
Data powstania: środa, 2 lip 2014 08:39
Data opublikowania: środa, 2 lip 2014 08:41
Data edycji: środa, 2 lip 2014 08:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 lip 2014 14:25
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 676 razy
Ilość edycji: 1