BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. projektu Innowacyjne przedszkola)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.4.2014 Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, modernizacji toalet, wyposażenia szatni, zabudowy kaloryferów w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 27 cze 2014 11:01
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2014 11:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 lip 2014 13:22
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 778 razy