BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCY (dot. projektu Innowacyjne przedszkola)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.3.2014 Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, modernizacji toalet, wyposażenia szatni, zabudowy kaloryferów w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne
Jedwabne, dnia 28.05.2014 r.
BIOŚ.271.3.2014


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.3.2014

Przedmiot zamówienia: Zakup wraz z dostawą mebli, wyposażenia, sprzętu elektronicznego ITC, audiowizualnego, pomocy dydaktycznych i zabawek edukacyjnych, artykułów plastycznych oraz zakup i montaż rolet okiennych, modernizacji toalet, wyposażenia szatni, zabudowy kaloryferów w ramach projektu „Innowacyjne przedszkola” Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Jedwabne
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCY

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 26.05.2014 r. dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Gmina Jedwabne zwana dalej Zamawiającym działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia:
Proszę o wyjaśnienie
Część VII zakup sprzętu ICT

Projektor krótkoogniskowy

Projektory krótkoogniskowe charakteryzują się współczynnikiem projekcji, który pozwala na wyświetlenie obrazu w odległości do około 110cm. Projektory krótkoogniskowe, które wyświetlają z większej odległości mają większy współczynnik projekcji, a im on jest większy, tym projektor jest gorszy (projektory ultra krótkoogniskowe posiadają współczynnik projekcji na poziomie ok. 0,3:1 oraz wyświetlają obraz o rozmiarze ok. 80” z odległości
ok. 30cm).

Pytanie 1
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści projektor krótkoogniskowy, który wyświetla obraz w zakresie 0,6m – 1,1m?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza projektor krótkoogniskowy, który wyświetla obraz w zakresie
0,6m – 1,1m.

Tablica interaktywna

Zamawiający wymaga tablicę interaktywną o wymiarach powierzchni całkowitej 177x129cm, powierzchni użytkowej 166x117cm oraz grubości tablicy 3,9cm. Taki zapis jednoznacznie wskazuje na model tablicy, co uniemożliwia uczciwą konkurencję.
Pytanie 1
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści tablicę o wymiarach powierzchni całkowitej min. 175x125cm oraz obszaru roboczego min. 166x116cm oraz grubości tablicy min. 4cm?

Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza tablicę interaktywną o wymiarach powierzchni całkowitej min. 175x125cm oraz obszaru roboczego min. 166x116cm oraz grubości tablicy min. 4cm.

Zamawiajacy wymaga tablicę o wadze 33,8kg, co czyni tablicę ciężką.

Pytanie 2
Czy Zamawiajacy dopuści tablicę o wadze max 26kg?

Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza tablicę o wadze 26kg.

Zamawiajacy wymaga dożywotniej gwarancji na powierzchnię tablicy oraz 2 lata gwarancji na sprzęt. Powierzchnia tablicy jest eksploatowana podczas pracy, więc po pewnym czasie powstaną na jej powierzchni wady wynikłe w skutek użytkowania.

Pytanie 3
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści tablicę interaktywną posiadającą 5 lat gwarancji na całą tablicę (powierzchnia oraz sprzęt)?

Odpowiedź:
Zamawiajacy nie dopuszcza tablicy interaktywnej posiadającą 5 lat gwarancji
na powierzchnię.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 28 maj 2014 12:54
Data opublikowania: środa, 28 maj 2014 12:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 cze 2014 10:40
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 895 razy