BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Burzyn

W y k a z

 

 

 

 

 

 

 Wykaz w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej we wsi Burzyn

 

 

 

 

Lp.

 

 

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Oznaczenie nieruchomości w/g. danych z ewidencji gruntów

 

Powierzchnia nieruchomości w ha

 

Nr Księgi

wieczystej

 

Przeznaczenie nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

Forma sprzedaży

 

 

Cena nieruchomości

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo  

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość położona jest we wsi  Burzyn, przy drodze gminnej posiadającej nawierzchnię gruntową. Działka o nr 133 (rowy).

 

       133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

        0,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     27470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza 1 000 zł  (słownie: tysiąc  złotych). Do ceny sprzedaży doliczone zostały koszty przygotowania działki do sprzedaży (opracowania operatu szacunkowego itp.).

 Do ceny wynegocjowanej zostanie  doliczony podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od dostaw , towarów  i usług.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz założenia księgi wieczystej. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  

 

 

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości  w dniu 26.01.2006 roku do dnia 15.02.2006 roku.

 

Data powstania: czwartek, 26 sty 2006 09:03
Data opublikowania: czwartek, 26 sty 2006 09:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 lip 2006 07:32
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 4993 razy