BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. przebudowy ulic Konopnickiej i Kościuszki )

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.3.2013 Nazwa Zadania: „Przebudowa odcinka ulicy Konopnickiej wraz z kanałem deszczowym oraz odcinka ulicy Kościuszki w Jedwabnem”
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 18 wrz 2013 10:52
Data opublikowania: środa, 18 wrz 2013 10:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 wrz 2013 09:01
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 773 razy