BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

P R Z Y P O M N I E N I E

o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Burmistrz Jedwabnego uprzejmie przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Jedwabne o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nadmieniam, iż w przypadku nie złożenia wyżej wymienionej deklaracji, zostanie wystawiona z Urzędu decyzja ustalająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niesegregowanymi na podstawie danych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, tj. osób zameldowanych w danej nieruchomości wynikających z prowadzonej ewidencji ludności

Równocześnie informuję, że w przypadku osób zameldowanych w nieruchomości na terenie Gminy Jedwabne a niezamieszkałych na terenie tut. Gminy niezbędne jest złożenie deklaracji uwzględniającej ilość osób faktycznie zamieszkałych daną nieruchomość, lub złożenie oświadczenia wykazującego miejsce aktualnego pobytu


Burmistrz Jedwabnego

Krzysztof Ryszard Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 19 cze 2013 09:33
Data opublikowania: środa, 19 cze 2013 09:36
Data przejścia do archiwum: środa, 3 lip 2013 10:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 765 razy