BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SIWZ (dot. dowozu uczniów do szkół)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.2.2013 Przedmiot zamówienia: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 ”
Jedwabne, dnia 11.06.2013 r.
BIOŚ.271.2.2013

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.2.2013

Przedmiot zamówienia: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych z terenu gminy Jedwabne w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 ”


Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm./ Zamawiający informuje, że udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.

Pytanie Nr 1 (z dnia 07.06.2013 r.)
Ilość kilometrów przedstawiona w SIWZ jest nie zgodna z rzeczywistością na wszystkich trasach (I, II i III).

Odpowiedź Zamawiającego:
Podane długości poszczególnych tras są wartościami przybliżonymi. Różnica pomiędzy pomiarami może wynikać z odmiennych metod i czasu ich dokonania.
Nie wpłynie to w żaden sposób na wynagrodzenie Wykonawcy, ponieważ płatności będą liczone od każdego faktycznie przejechanego kilometra według wskazań GPS.

Pytanie Nr 2 (z dnia 10.06.2013 r.)
Sprawa dotyczy trasy Nr 2
Czy w związku z remontem i utrudnieniami na drodze Jedwabne – Orlikowo Małe do czasu przystosowania do przejazdu dużym 44–osobowym autobusem będzie można dowozić mniejszym busem (bez zmiany kilometrów)?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, iż treść SIWZ wyraźnie określa, iż warunkiem formalnym dopuszczenia oferty na zadanie Nr 2 tj. „Trasa nr 1: Jedwabne - Karwowo - Stryjaki - Kubrzany – Jedwabne, Trasa nr 2: Jedwabne - Pawełki - Olszewo Góra - Orlikowo - Kossaki – Jedwabne, Trasa nr 3: Jedwabne – Kubrzany – Karwowo – Stryjaki – Pawełki – Orlikowo – Olszewo Góra – Kossaki – Jedwabne, Trasa nr4: Jedwabne – Orlikowo Kolonia – Jedwabne” jest dysponowanie dwoma autobusami na minimum 44 osoby. Natomiast poruszone przez Panią kwestie nie są elementem oceny oferty a pozostają jedynie do ustalenia w trakcie realizacji umowy na przewóz pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: wtorek, 11 cze 2013 15:16
Data opublikowania: wtorek, 11 cze 2013 15:18
Data edycji: wtorek, 11 cze 2013 15:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 cze 2013 15:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 957 razy
Ilość edycji: 1