BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ODWOŁANIE II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Jedwabne, dnia 25 października 2012 roku

ODWOŁANIE II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz pkt. 15 ogłoszenia z dnia 26 września 2012 roku o II przetargu ustnym nieograniczonym, odwołuję ogłoszony na dzień
29 października 2012 roku II przetarg nieograniczony na nieruchomości o nr ewidencyjnych 1284/2 i 1283 położone w obrębie miasta Jedwabne. Przyczyną odwołania w/w przetargu jest prośba złożona przez M-GKS Victoria Jedwabne, która dotyczy wybudowania na w/w nieruchomości stadionu miejskiego pod potrzeby klubu i szkoły społeczności lokalnej. Ponieważ w myśl art. 7 ust.1
pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, m. in. w zakresie kultury fizycznej, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Burmistrz przychylił się do prośby M-GKS Victoria Jedwabne i odwołał przetarg w całości.
Data powstania: piątek, 26 paź 2012 13:50
Data opublikowania: piątek, 26 paź 2012 13:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 lis 2012 11:24
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1002 razy