BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

BURMISTRZ JEDWABNEGO

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne

wolne stanowisko urzędnicze:
młodszy referent
ds. oświaty w referacie oświaty, kultury i sportu


Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

1. zajmowanie się sprawami dotyczącymi stypendiów szkolnych / przyjmowanie wniosków, sprawdzanie ich, przyjmowanie rachunków do sporządzania list wypłat stypendiów /,
2. sprawozdawczość oświatowa,
3. kapitał początkowy, pomoc przy sporządzaniu zaświadczenia Rp7


Wykształcenie:
preferowane: wyższe o specjalnościach związanych z administracją

Wymagania niezbędne:
1. umiejętność biegłej obsługi komputera,
2. znajomość procedur administracyjnych,
3. dokładność, sumienność, systematyczność.
4. znajomość ustawy o systemie oświaty

Wymagania dodatkowe:
1. preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie administracji

Wymagane dokumenty:
1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
2. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. /,
3. życiorys i list motywacyjny,
4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5. ewentualne kopie świadectw pracy

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta ds. oświaty w terminie do:
21.10.2005r.
pod adresem:
Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
pok. nr 9
tel. /86/ 2 172 040

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne.
Data powstania: wtorek, 4 paź 2005 18:25
Data opublikowania: wtorek, 4 paź 2005 18:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 gru 2007 11:54
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2039 razy