BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (dot. usługi edukacyjnej)

Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Jedwabne. Numer ogłoszenia: 139056 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
Jedwabne: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Jedwabne.

Numer ogłoszenia: 139056 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108376 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172040, faks. 086 2172040.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Jedwabne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Realizacja zamówienia obejmuje świadczenie usług rozumianych jako przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I - III. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III w 100% szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Jedwabne, tj.: SP w Jedwabnem, SP w Nadborach w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2013 r. Cele szczegółowe projektu to: - Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów i uczennic szkół z gminy Jedwabne poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych w terminie do IX.2013 r. - Doposażenie szkół w materiały dydaktyczne, aby umożliwić stworzenie odpowiednich warunków indywidualnej pracy z uczniem w szkołach objętych wsparciem z gminy Jedwabne w terminie do IX.2013 r. W zajęciach z beneficjentami poruszona zostanie kwestia zasady równością szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym. Bezpośrednim realizatorem usługi (nauczycielem) z ramienia Wykonawcy (doświadczonej firmy szkoleniowej) będzie osoba, która posiada wykształcenie kierunkowe oraz praktykę. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zespół nauczycieli, zatrudnionych przez wykonawcę, stworzy program indywidualizacji (na podstawie właściwych założeń projektowych) obejmujący tematykę następujących edukacyjnych zajęć dodatkowych: 1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu: a) Ilość godzin - 420h łącznie dla wszystkich grup, b) Ilość grup - 7 - SP w Jedwabnem 4 gr. 4-osobowe - 60 h, - SP w Nadborach 3 gr. (6 i 5)-osobowe - 60 h, c) Termin realizacji - 420h od dnia podpisania umowy do IX 2013 r. 2) Zajęcia matematyczne: a) Ilość godzin - 240h łącznie dla wszystkich grup, b) Ilość grup - 4 - SP w Jedwabnem 2 gr. 4-osobowe - 60 h, - SP w Nadborach 2 gr. 7-osobowe - 60 h, c) Termin realizacji - 240h od dnia podpisania umowy do IX 2013 r. 3) Zajęcia gimnastyki korekcyjnej: a) Ilość godzin - 120h łącznie dla wszystkich grup, b) Ilość grup - 2 - SP w Jedwabnem 2 gr. 5-osobowe - 60 h, c) Termin realizacji - 120h od dnia podpisania umowy do IX 2013 r. 4) Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze: a) Ilość godzin - 300h łącznie dla wszystkich grup, b) Ilość grup - 5 - SP w Jedwabnem 2 gr. 4-osobowe - 60 h, - SP w Nadborach 3 gr. 5-osobowe - 60 h, c) Termin realizacji - 300h od dnia podpisania umowy do IX 2013 r. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia poinformuje Zamawiającego (na piśmie lub osobiście - spotkanie plenarne) o autorskim programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Za wypadki i szkody powstałe podczas usługi odpowiada wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie wykonawca. Wykonawca dostarczy następujące pomoce dydaktyczne przewidziane do zakupu w budżecie projektu, na rzecz prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: (rzeczy te przeznaczone są dla dzieci ze szkół podstawowych do zajęć edukacyjnych - powinny zatem uwzględniać wiek dzieci, klasy I - III SP; powinny posiadać także odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z europejskimi normami oraz być w 100% bezpieczne dla dzieci - beneficjentów ostatecznych w projekcie. W związku z tym, że w budżecie projektu, w większości przypadków, są one podane z nazwy, Zamawiający na podst. art. 29 ust. 3 podaje ich nazwę własną dodając wyraz lub równoważny lub samą nazwę opisową) 1. Doposażenie bazy dydaktycznej SP w Jedwabnem: a) dostawa pomocy dydaktycznych: - Dostawa laptopa (waga do 3 kg, przekątna ekranu min. 15.6, rozdzielczość ekranu min. 1366 x 768, procesor o właściwościach jak Intel Celeron 220 lub równoważny, pamięć RAM min. 2 GB, dysk twardy 250 GB, nagrywarka DVD, złącza USB i AV, system operacyjny Windows 7) - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna EduSensus Dysleksja pakiet 1 i 2 lub równoważna; Pakiet I Dysleksja zawiera: 2 programy do diagnozy i terapii ryzyka dysleksji dla dzieci 6-8 lat: Ocena ryzyka dysleksji, Litery, a także: Aplikację terapeuty, Zestaw tradycyjnych pomocy dydaktycznych, Specjalistyczne szkolenie 1 osoby (o wartości 299 zł) w Akademii eduSensus. W Pakiecie II Dysleksja znajdują się następujące dodatki i pomoce tradycyjne: Aplikacja terapeuty - program zarządzający, Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania - moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat, Trening słuchania, czytania i pisania cz.1 - moduł terapeutyczny dla dzieci do 9-10 lat, ponadto dodatki: Naklejki - Gratuluję i dziękuję, Dyplomy, Książka Polska od A do Z, czyli: Cudze chwalicie - swego nie znacie, Płyta z programem Gimnastyka oka czytelnika - Płyta z programem Śpiewanie na ekranie, Kolorowe kółka, Zestaw pocztówek ortograficznych, Notes eduSensus na biurko - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Rzutnik multimedialny lub równoważna; Technologia: 3LCD, Rozdzielczość: XGA (1024x768), Jasność: 2.600 ANSI Lumenów, Kontrast: 500:1, Waga: 2.5 kg, Lampa: 225 W UHP (LMP-132), Żywotność lampy: do 6000 h, Wymiary (szer. x głęb. x wys..): 33,5 x 24,7 x 9,42 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Radiomagnetofon lub równoważna; Dane techniczne: odtwarzanie: CD, CD-R, CD-RW, CD, MP3 WMA-CD, 20 programowalnych utworów, technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna, antena FM, zakres częstotliwości: FM, MW, automatyczne dostrajanie cyfrowe, pamięć 40 kanałów radiowych, moc wyjściowa (RMS): 2 x 4 W, Dynamic Bass Boost - 2 kroki, system dźwięku: Stereo, średnica głośnika: 4 cale, typ głośników: 2-drożne bass reflex, 2 wbudowane głośniki, wyświetlacz LCD - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna EduSensus LogoGry lub równoważna; zestaw 26 gier, które wspomagają i uatrakcyjniają terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, a także dzieci z autyzmem, mutyzmem i opóźnionym rozwojem umysłowym. W skład zestawu LOGO-Gier wchodzą m. in.: Logo-Malarz, Logo-Kręcik, Logo-Poziom, Logo-Papuga, Logo-Locik, Logo-Cel, Logo-Szum, Logo-Łapka, Logo-Tenis, Logo-Muzyk - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Symetric lub równoważna; blat wykonany jest z białej płyty MDF ograniczonej drewnianymi listwami o wymiarze 70 x 40 cm, zestaw zawiera 20 przeźroczystych kart - wzorów w formacie A4 - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Trzykurs gra ucząca koordynacji i współpracy, wym.: 37 x 37 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Tuba Gąsienice lub równoważna; w zestawie: 4 gąsienice, 4 bambusowe łyżki z gumką, 36 kulek z liczbami 1-9, bambusowa listwa na żetony, 20 kolorowych żetonów - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Dmuchajka lub równoważna; w zestawie: dmuchajka wykonana z drewna bukowego o średnicy 6 cm i wysokości 5 cm, 2 piłeczki styropianowe o średnicy 25 mm oraz 10 słomek - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Memory z szufladkami - płytki zadaniowe i plansza zadaniowa lub równoważna; w zestawie: 5 drewnianych szufladek, 130 drewnianych płytek z obrazkami w różnych wersjach kolorystycznych, drewniana skrzyneczka - 1 zestaw (płytki zadaniowe i plansza zadaniowa), - Pomoc dydaktyczna Spiralny labirynt lub równoważna; przeznaczony do ćwiczeń rozwijających sprawność manualną, dzięki czemu doskonale przygotowuje do nauki pisania, wym.: 27 x 27 x 7 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Zegar i Tetris lub równoważna; ścianka manipulacyjna - wymiary tablicy: 139 x 86 cm, w zestawie: 58 kolorowych klocków do zegara, 168 krążków, plastikowy pojemnik na krążki - 1 zestaw (zegar i tetris oraz zestaw krążków), - Pomoc dydaktyczna Ścieżki magnetyczne II lub równoważna; w skład zestawu wchodzą: 6 plastikowych plansz ze szlaczkami (34,5 x 25 cm), 6 magnetycznych figurek (3,5 cm; uchwyt 6 cm) - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Podstawka do ścieżek magnetycznych lub równoważna; wym. 36 x 30 x 14 cm - 6 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Niekończąca się ósemka lub równoważna; w zestawie: tor w kształcie litery S, 2 piłeczki, wym.: 34 x 21 x 4,5 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Piłki z kuleczkami lub równoważna; piłki wypełnione są kuleczkami z PVC i nietoksycznym żelem umożliwiającym przemieszczanie się kulek podczas ściskania - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Ładnie mówię głoskę K,G,H lub równoważna; w zestawie: 70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy oraz instrukcja z propozycjami gier - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Ładnie mówię głoskę SZ,C,DZ lub równoważna; w zestawie: 70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy oraz instrukcja z propozycjami gier - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Ładnie mówię głoskę R lub równoważna; w zestawie: 70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy oraz instrukcja z propozycjami gier - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Ładnie mówię głoskę Ś,Ź,Ć,DŹ lub równoważna; w zestawie: 70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy oraz instrukcja z propozycjami gier - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Ładnie mówię głoski SZ,Ż,CZ,DŻ lub równoważna; w zestawie: 70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy oraz instrukcja z propozycjami gier - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Makatka edukacyjna Jabłko lub równoważna; makatka na kartoniki z literami i cyframi, wym.: 90 x 85 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Zestaw kartoników z literami i znakami lub równoważna; w zestawie: 583 kartoniki z drukowanymi małymi i wielkimi literami, cyframi 0-9, znakami interpunkcyjnymi oraz znakami działań - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Twister sensoryczny lub równoważna; 6 elastycznych krążków z kolcami o różnej twardości, śr. 15 cm, gr. 3 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Memo ortograficzne CH i H lub równoważna; w zestawie: 30 par kartoników, 4 duże obrazki, 4 zestawy małych kartoników, instrukcja - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Memo ortograficzne RZ i Ż lub równoważna; w zestawie: 30 par kartoników, 4 duże obrazki, 4 zestawy małych kartoników, instrukcja - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Memo Rerki lub równoważna; w zestawie: 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoską R - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Memo Szumki lub równoważna; w zestawie: 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoskami: SZ, Ż, CZ, DŻ - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Glottodywanik - litery podstawowe i niepodstawowe lub równoważna; w zestawie: dwa dywaniki - jeden z literami podstawowymi, a drugi z literami nie podstawowymi, wym.: 206 x 110 cm - 1 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Nauka ortografi z Glottodywanikiem - książka lub równoważna; propozycje zabaw z glottodywanikiem - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Domino logopedyczne L-R lub równoważna; w zestawie: 27 par obrazków ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi zestawu L-R - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Domino logopedyczne Ż(RZ)-Z lub równoważna; w zestawie: 27 par obrazków ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi zestawu Ż (RZ)-Z - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Domino logopedyczne L-J lub równoważna; w zestawie: 27 par obrazków ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi zestawu L-J - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Domino logopedyczne J-R lub równoważna; w zestawie: 27 par obrazków ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi zestawu J-R - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Piłka Tai-Chi lub równoważna; śr.: 20 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Tablica + gąbka i 3 pisaki lub równoważna; wym.: 30 x 22 cm 8 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Literki - zestaw do przewlekania lub równoważna; wym. pudełka: 32,5 x 29 x 2,5 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna EduSensus. Czytam i piszę - interaktywna nauka języka polskiego lub równoważna; program multimedialny - zestaw ćwiczeń interaktywnych wprowadzający w świat liter, wyrazów, zdań i tekstów - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet A,B,C,D lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami A,B,C,D, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet E,F,G,H lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami E,F,G,H, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet I,J,K,L lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami I,J,K,L, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet Ł,M,N,O lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami Ł,M,N,O, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet P,R,S,T lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami P,R,S,T, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet U,W,Y,Z lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami U,W,Y,Z, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet X,Ż,Ć,Ś lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami X,Ż,Ć,Ś, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet Ż,Ą,Ę,Ń lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami Ż,Ą,Ę,Ń, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Alfabet - nauka czytania i pisania - gra lub równoważna; program zawiera ćwiczenia, które uczą alfabetu oraz czytania i pisania - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Alfabet - komplet liter zaproponowane przez wykonawcę - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Wesołe abecadło - gra lub równoważna; wymiary: 5 x 25 x 19 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna EduROM. Czytam i piszę - interaktywna nauka języka polskiego lub równoważna; w skład programu wchodzą: 176 różnorodnych zadań, ponad 200 multimedialnych stron, ilustrowany słowniczek ortograficzny - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Przeplatanka ze wzorkami - ćwiczenia manualne lub równoważna; w zestawie: podstawka 20,5 x 23,50 cm, szydełko, 4 kolorowe sznureczki - 8 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Uchwyty na ołówek śr. 9 mm; 10 szt. w opakowaniu - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Zestaw Aximo duże lub równoważna; w zestawie: 1512 szt. kolorowych spinek, karty ze wzorami (17 wzorów), 3 duże grzebienie ze stojakiem i górną listwą - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Supły manipulacyjne lub równoważna; dł.: 48 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Logico Picolo - ramka do książeczek lub równoważna; wym.: 23 x 28 cm - 8 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Logico Picolo - Czytamy bajki - Królewna Śnieżka - książeczka lub równoważna; format: B5, stron: 32 - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Logico Picolo - Czytamy bajki - Czerwony Kapturek - książeczka lub równoważna; format: B5, stron: 32 - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Logico Picolo - Różowa ortografia cz. 1 - książeczka lub równoważna; format: B5, stron: 16 - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Logico Picolo - Różowa ortografia cz. 2 - książeczka lub równoważna; format: B5, stron: 16 - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Logico Picolo - Różowa ortografia cz. 3 - książeczka lub równoważna; format: B5, stron: 16 - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Literki małe i duże - gra lub równoważna; wym.: 4 x 25 x 20 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Memo ortograficzne U i Ó lub równoważna; w zestawie: 30 par kartoników, 4 duże obrazki, 4 zestawy małych kartoników, instrukcja - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Duży ruchomy alfabet I lub równoważna; wym.: 39 x 63 cm - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Duży ruchomy alfabet II lub równoważna; zestaw składa się z 72 liter (24 litery, każda w trzech sztukach), podzielonych kolorystycznie na spółgłoski i samogłoski oraz 6 znaków interpunkcyjnych - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Książeczka Dysneya - Wróżki - czytanie lub równoważna; format 20,5 x 29,0 cm, 64 strony - 8 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Lotto Ortografia lub równoważna; wym.: 4 x 28 x 17 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Sylaby do zabawy lub równoważna; w zestawie: 55 kart biedronek, 55 kart ilustracji, plansza do gry, 5 pionków, kostka, instrukcja - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Głoski do zabawy lub równoważna; w zestawie: 55 kart biedronek, 55 kart ilustracji, plansza do gry, 5 pionków, kostka, instrukcja - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Dom i miasto lub równoważna; wym. kart: 13,5 x 19,5 cm; 25 kart i 150 czerwonych żetonów - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Środowisko naturalne i zwierzęta lub równoważna; wym. kart: 13,5 x 19,5 cm; 25 kart - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Lotto dźwiękowe - Zwierzęta lub równoważna; zawartość: płyta CD (52 minuty), 6 kart po 6 różnych fotografii (25x 19 cm), 40 żetonów śr. 3,5 cm, instrukcja - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Dyslektyczne ucho. Zbiór ćwiczeń stymulujacych rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksja - ćwiczenia lub równoważna; format A4, książka 76 str., zeszyt 44 str. - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Dyslektyczne ucho. Zbiór ćwiczeń stymulujacych rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją - książka lub równoważna; wym. 20,5 x 29, liczba stron: 73 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Trening słuchu lub równoważna; ponad 200 zabaw kształtujących percepcję słuchową, A4, str. 136 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Metoda dobrego startu - Od wierszyka do literki. Zeszyt 1 lub równoważna; A4, Stron: 60 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Metoda dobrego startu - Od wierszyka do literki. Zeszyt 2 lub równoważna; A4, Stron: 56 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Zabawy słuchowe. Ćwiczenia dla uczniów klas 0 i I-III lub równoważna; A4, str. 136 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Perskie oko. Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym lub równoważna; w zestawie: 50 kolorowych kart + zeszyt (8 stron), format: A4 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Złap piłkę lub równoważna; w zestawie: 3 szt. dł. 38 cm, śr. piłki: 7 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna PUS. Idę do szkoły 1 lub równoważna; poręczne zamykane pudełko z plastiku, w którym znajduje się 12 ponumerowanych klocków, format: 260 x 140, stron: 24 - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna PUS. Idę do szkoły 2 lub równoważna; poręczne zamykane pudełko z plastiku, w którym znajduje się 12 ponumerowanych klocków, format: 260 x 140, stron: 24 - 4 sztuki, 2. Doposażenie bazy dydaktycznej SP w Nadborach: a) dostawa pomocy dydaktycznych: - Pomoc dydaktyczna Mikroskop lub równoważna; dane techniczne: długość tubusu: 160 mm, głowica binokularowa, pochylenie 30º, rewolwer obiektywowy czterogniazdowy, obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (imersyjny, amortyzowany), system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna), czułość i działka drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004mm, zakres 24mm, działka elementarna ruchu drobnego (mikroruchów) - 4µm, kondensor Abbego N.A. 1,2, stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika: 132mm x 142mm, zakres ruchu XY: 75mm x 40mm, oświetlenie: dioda LED 3W, kondensor jasnego pola z przysłoną irysową, regulacja dioptrii na lewym torze optycznym: +/- 5D, zakres regulacji odległości miedzy źrenicami: 55 mm - 75 mm, dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0ºC do +40ºC, wbudowana kamera - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Lupy lub równoważna; szkiełko powiększające śr. 10, 5cm, gumowa rączka do trzymania, wys. 20 cm - 6 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Od piosenki do literki - książka lub równoważna; podręcznik dla nauczyciela z 48 scenariuszami zajęć oraz zapisem nutowym piosenek, format: 20,5 x 29cm, str. 114 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Ćwiczenia do zajęć wyrównawczych - karty pracy lub równoważna; zestaw kart pracy zawiera zróżnicowane zadania, które mają na celu utrwalanie kształtu liter oraz cyfr, poprawę koordynacji wzrokowo-słuchowej oraz wspomaganie umiejętności liczenia i pisania, format: A4, liczba stron: 50 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Słowa i zdania karty pracy lub równoważna; w zestawie: 22 karty A4 i wzory do budowy zdań o różnej długości - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Czytam i piszę - interaktywna nauka czytania i pisania lub równoważna; w skład programu wchodzą: 176 różnorodnych zadań, ponad 200 multimedialnych stron, ilustrowany słowniczek ortograficzny - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Gry czytelnicze cz. 1 i 2 lub równoważna; gry składają się z fragmentów tekstów i ilustracji, format: A4, Liczba stron: 66 - 3 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Liczydła stojące duże lub równoważna; 10 rzędów korali (po 5 w każdym kolorze), stabilny, składany stojak utrzymuje liczydło oraz pozwala na swobodne przemieszczanie go w różne miejsca Sali, wym. 85 x 120cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Koraliki do ćwiczeń w liczeniu lub równoważna; koraliki do ćwiczeń manipulacyjnych, śr. krążka 25 mm, 100 szt. w 5 kolorach, 6 sznurówek o dł. 72 cm - 5 zestawów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Konsorcjum w składzie:
• Centrum Edukacji Atut Wschód - placówka wychowania pozaszkolnego w Białymstoku działająca w ramach Centrum Edukacji Atut-Wschód s.c , ul. 3 –go Maja 43 d, 36-200 Brzozów, kraj/woj. podkarpackie.
• PPUH Victoria Sp. z o.o, ul. Opolska 50, 55-200 Oława, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102 074,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 101 540,00
• Oferta z najniższą ceną: 101 540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 101 540,00
• Waluta: PLN.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 kwi 2012 13:05
Data opublikowania: poniedziałek, 30 kwi 2012 13:07
Data edycji: poniedziałek, 30 kwi 2012 13:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 maj 2012 10:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1328 razy
Ilość edycji: 1