BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi edukacyjne

Jedwabne: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Jedwabne
Numer ogłoszenia: 108376 - 2012; data zamieszczenia: 05.04.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem , ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172040.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedwabne.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi edukacyjnej w projekcie o tytule: Indywidualizacja nauczania uczniów klas I - III w gminie Jedwabne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Realizacja zamówienia obejmuje świadczenie usług rozumianych jako przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I - III. Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwinięcie zainteresowań poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III w 100 proc. szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Jedwabne, tj.: SP w Jedwabnem, SP w Nadborach w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2013 r. Cele szczegółowe projektu to: - Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych uczniów i uczennic szkół z gminy Jedwabne poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych w terminie do IX.2013 r. - Doposażenie szkół w materiały dydaktyczne, aby umożliwić stworzenie odpowiednich warunków indywidualnej pracy z uczniem w szkołach objętych wsparciem z gminy Jedwabne w terminie do IX.2013 r. W zajęciach z beneficjentami poruszona zostanie kwestia zasady równością szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym. Bezpośrednim realizatorem usługi (nauczycielem) z ramienia Wykonawcy (doświadczonej firmy szkoleniowej) będzie osoba, która posiada wykształcenie kierunkowe oraz praktykę. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zespół nauczycieli, zatrudnionych przez wykonawcę, stworzy program indywidualizacji (na podstawie właściwych założeń projektowych) obejmujący tematykę następujących edukacyjnych zajęć dodatkowych: 1) Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu: a) Ilość godzin - 420h łącznie dla wszystkich grup, b) Ilość grup - 7 - SP w Jedwabnem 4 gr. 4-osobowe - 60 h, - SP w Nadborach 3 gr. (6 i 5)-osobowe - 60 h, c) Termin realizacji - 420h od dnia podpisania umowy do IX 2013 r. 2) Zajęcia matematyczne: a) Ilość godzin - 240h łącznie dla wszystkich grup, b) Ilość grup - 4 - SP w Jedwabnem 2 gr. 4-osobowe - 60 h, - SP w Nadborach 2 gr. 7-osobowe - 60 h, c) Termin realizacji - 240h od dnia podpisania umowy do IX 2013 r. 3) Zajęcia gimnastyki korekcyjnej: a) Ilość godzin - 120h łącznie dla wszystkich grup, b) Ilość grup - 2 - SP w Jedwabnem 2 gr. 5-osobowe - 60 h, c) Termin realizacji - 120h od dnia podpisania umowy do IX 2013 r. 4) Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze: a) Ilość godzin - 300h łącznie dla wszystkich grup, b) Ilość grup - 5 - SP w Jedwabnem 2 gr. 4-osobowe - 60 h, - SP w Nadborach 3 gr. 5-osobowe - 60 h, c) Termin realizacji - 300h od dnia podpisania umowy do IX 2013 r. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia poinformuje Zamawiającego (na piśmie lub osobiście - spotkanie plenarne) o autorskim programie i koncepcji przeprowadzenia zajęć. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Za wypadki i szkody powstałe podczas usługi odpowiada wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie wykonawca. Wykonawca dostarczy następujące pomoce dydaktyczne przewidziane do zakupu w budżecie projektu, na rzecz prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: (rzeczy te przeznaczone są dla dzieci ze szkół podstawowych do zajęć edukacyjnych - powinny zatem uwzględniać wiek dzieci, klasy I - III SP; powinny posiadać także odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z europejskimi normami oraz być w 100 procentach bezpieczne dla dzieci - beneficjentów ostatecznych w projekcie. W związku z tym, że w budżecie projektu, w większości przypadków, są one podane z nazwy, Zamawiający na podst. art. 29 ust. 3 podaje ich nazwę własną dodając wyraz lub równoważny lub samą nazwę opisową) 1. Doposażenie bazy dydaktycznej SP w Jedwabnem: a) dostawa pomocy dydaktycznych: - Dostawa laptopa (waga do 3 kg, przekątna ekranu min. 15.6, rozdzielczość ekranu min. 1366 x 768, procesor o właściwościach jak Intel Celeron 220 lub równoważny, pamięć RAM min. 2 GB, dysk twardy 250 GB, nagrywarka DVD, złącza USB i AV, system operacyjny Windows 7) - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna EduSensus Dysleksja pakiet 1 i 2 lub równoważna; Pakiet I Dysleksja zawiera: 2 programy do diagnozy i terapii ryzyka dysleksji dla dzieci 6-8 lat: Ocena ryzyka dysleksji, Litery, a także: Aplikację terapeuty, Zestaw tradycyjnych pomocy dydaktycznych, Specjalistyczne szkolenie 1 osoby (o wartości 299 zł) w Akademii eduSensus. W Pakiecie II Dysleksja znajdują się następujące dodatki i pomoce tradycyjne: Aplikacja terapeuty - program zarządzający, Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania - moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat, Trening słuchania, czytania i pisania cz.1 - moduł terapeutyczny dla dzieci do 9-10 lat, ponadto dodatki: Naklejki - Gratuluję i dziękuję, Dyplomy, Książka Polska od A do Z, czyli: Cudze chwalicie - swego nie znacie, Płyta z programem Gimnastyka oka czytelnika - Płyta z programem Śpiewanie na ekranie, Kolorowe kółka, Zestaw pocztówek ortograficznych, Notes eduSensus na biurko - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Rzutnik multimedialny lub równoważna; Technologia: 3LCD, Rozdzielczość: XGA (1024x768), Jasność: 2.600 ANSI Lumenów, Kontrast: 500:1, Waga: 2.5 kg, Lampa: 225 W UHP (LMP-132), Żywotność lampy: do 6000 h, Wymiary (szer. x głęb. x wys..): 33,5 x 24,7 x 9,42 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Radiomagnetofon lub równoważna; Dane techniczne: odtwarzanie: CD, CD-R, CD-RW, CD, MP3 WMA-CD, 20 programowalnych utworów, technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna, antena FM, zakres częstotliwości: FM, MW, automatyczne dostrajanie cyfrowe, pamięć 40 kanałów radiowych, moc wyjściowa (RMS): 2 x 4 W, Dynamic Bass Boost - 2 kroki, system dźwięku: Stereo, średnica głośnika: 4 cale, typ głośników: 2-drożne bass reflex, 2 wbudowane głośniki, wyświetlacz LCD - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna EduSensus LogoGry lub równoważna; zestaw 26 gier, które wspomagają i uatrakcyjniają terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, a także dzieci z autyzmem, mutyzmem i opóźnionym rozwojem umysłowym. W skład zestawu LOGO-Gier wchodzą m. in.: Logo-Malarz, Logo-Kręcik, Logo-Poziom, Logo-Papuga, Logo-Locik, Logo-Cel, Logo-Szum, Logo-Łapka, Logo-Tenis, Logo-Muzyk - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Symetric lub równoważna; blat wykonany jest z białej płyty MDF ograniczonej drewnianymi listwami o wymiarze 70 x 40 cm, zestaw zawiera 20 przezroczystych kart - wzorów w formacie A4 - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Trzykurs gra ucząca koordynacji i współpracy, wym.: 37 x 37 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Tuba Gąsienice lub równoważna; w zestawie: 4 gąsienice, 4 bambusowe łyżki z gumką, 36 kulek z liczbami 1-9, bambusowa listwa na żetony, 20 kolorowych żetonów - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Dmuchajka lub równoważna; w zestawie: dmuchajka wykonana z drewna bukowego o średnicy 6 cm i wysokości 5 cm, 2 piłeczki styropianowe o średnicy 25 mm oraz 10 słomek - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Memory z szufladkami - płytki zadaniowe i plansza zadaniowa lub równoważna; w zestawie: 5 drewnianych szufladek, 130 drewnianych płytek z obrazkami w różnych wersjach kolorystycznych, drewniana skrzyneczka - 1 zestaw (płytki zadaniowe i plansza zadaniowa), - Pomoc dydaktyczna Spiralny labirynt lub równoważna; przeznaczony do ćwiczeń rozwijających sprawność manualną, dzięki czemu doskonale przygotowuje do nauki pisania, wym.: 27 x 27 x 7 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Zegar i Tetris lub równoważna; ścianka manipulacyjna - wymiary tablicy: 139 x 86 cm, w zestawie: 58 kolorowych klocków do zegara, 168 krążków, plastikowy pojemnik na krążki - 1 zestaw (zegar i tetris oraz zestaw krążków), - Pomoc dydaktyczna Scieżki magnetyczne II lub równoważna; w skład zestawu wchodzą: 6 plastikowych plansz ze szlaczkami (34,5 x 25 cm), 6 magnetycznych figurek (3,5 cm; uchwyt 6 cm) - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Podstawka do ścieżek magnetycznych lub równoważna; wym. 36 x 30 x 14 cm - 6 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Niekończąca się ósemka lub równoważna; w zestawie: tor w kształcie litery S, 2 piłeczki, wym.: 34 x 21 x 4,5 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Piłki z kuleczkami lub równoważna; piłki wypełnione są kuleczkami z PVC i nietoksycznym żelem umożliwiającym przemieszczanie się kulek podczas ściskania - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Ładnie mówię głoskę K,G,H lub równoważna; w zestawie: 70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy oraz instrukcja z propozycjami gier - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Ładnie mówię głoskę SZ,C,DZ lub równoważna; w zestawie: 70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy oraz instrukcja z propozycjami gier - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Ładnie mówię głoskę R lub równoważna; w zestawie: 70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy oraz instrukcja z propozycjami gier - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Ładnie mówię głoskę S,Z,C,DZ lub równoważna; w zestawie: 70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy oraz instrukcja z propozycjami gier - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Ładnie mówię głoski SZ,Z,CZ,DZ lub równoważna; w zestawie: 70 obrazków (zdjęć) podzielonych na trzy zestawy oraz instrukcja z propozycjami gier - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Makatka edukacyjna Jabłko lub równoważna; makatka na kartoniki z literami i cyframi, wym.: 90 x 85 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Zestaw kartoników z literami i znakami lub równoważna; w zestawie: 583 kartoniki z drukowanymi małymi i wielkimi literami, cyframi 0-9, znakami interpunkcyjnymi oraz znakami działań - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Twister sensoryczny lub równoważna; 6 elastycznych krążków z kolcami o różnej twardości, śr. 15 cm, gr. 3 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Memo ortograficzne CH i H lub równoważna; w zestawie: 30 par kartoników, 4 duże obrazki, 4 zestawy małych kartoników, instrukcja - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Memo ortograficzne RZ i Z lub równoważna; w zestawie: 30 par kartoników, 4 duże obrazki, 4 zestawy małych kartoników, instrukcja - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Memo Rerki lub równoważna; w zestawie: 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoską R - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Memo Szumki lub równoważna; w zestawie: 72 kartoniki (36 par) z obrazkami, których atrybuty zawierają w swej nazwie słowo z głoskami: SZ, Z, CZ, DZ - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Glottodywanik - litery podstawowe i niepodstawowe lub równoważna; w zestawie: dwa dywaniki - jeden z literami podstawowymi, a drugi z literami nie podstawowymi, wym.: 206 x 110 cm - 1 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Nauka ortografi z Glottodywanikiem - książka lub równoważna; propozycje zabaw z glottodywanikiem - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Domino logopedyczne L-R lub równoważna; w zestawie: 27 par obrazków ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi zestawu L-R - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Domino logopedyczne Z(RZ)-Z lub równoważna; w zestawie: 27 par obrazków ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi zestawu Z (RZ)-Z - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Domino logopedyczne L-J lub równoważna; w zestawie: 27 par obrazków ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi zestawu L-J - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Domino logopedyczne J-R lub równoważna; w zestawie: 27 par obrazków ilustrujących przedmioty, zwierzęta i osoby, których nazwy rozpoczynają się głoskami opozycyjnymi zestawu J-R - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Piłka Tai-Chi lub równoważna; śr.: 20 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Tablica + gąbka i 3 pisaki lub równoważna; wym.: 30 x 22 cm 8 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Literki - zestaw do przewlekania lub równoważna; wym. pudełka: 32,5 x 29 x 2,5 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna EduSensus. Czytam i piszę - interaktywna nauka języka polskiego lub równoważna; program multimedialny - zestaw ćwiczeń interaktywnych wprowadzający w świat liter, wyrazów, zdań i tekstów - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet A,B,C,D lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami A,B,C,D, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet E,F,G,H lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami E,F,G,H, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet I,J,K,L lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami I,J,K,L, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet Ł,M,N,O lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami Ł,M,N,O, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet P,R,S,T lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami P,R,S,T, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet U,W,Y,Z lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami U,W,Y,Z, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet X,Ż,Ć,Ś lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami X,Z,C,C, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Kostki piankowe - alfabet Ż,Ą,Ę,Ń lub równoważna; kostki arytmetyczno-literowe z literami Z,Ą,Ę,N, wym.: 30 x 30 x 30 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Alfabet - nauka czytania i pisania - gra lub równoważna; program zawiera ćwiczenia, które uczą alfabetu oraz czytania i pisania - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Alfabet - komplet liter zaproponowane przez wykonawcę - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Wesołe abecadło - gra lub równoważna; wymiary: 5 x 25 x 19 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna EduROM. Czytam i piszę - interaktywna nauka języka polskiego lub równoważna; w skład programu wchodzą: 176 różnorodnych zadań, ponad 200 multimedialnych stron, ilustrowany słowniczek ortograficzny - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Przeplatanka ze wzorkami - ćwiczenia manualne lub równoważna; w zestawie: podstawka 20,5 x 23,50 cm, szydełko, 4 kolorowe sznureczki - 8 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Uchwyty na ołówek śr. 9 mm; 10 szt. w opakowaniu - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Zestaw Aximo duże lub równoważna; w zestawie: 1512 szt. kolorowych spinek, karty ze wzorami (17 wzorów), 3 duże grzebienie ze stojakiem i górną listwą - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Supły manipulacyjne lub równoważna; dł.: 48 cm - 2 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Logico Picolo - ramka do książeczek lub równoważna; wym.: 23 x 28 cm - 8 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Logico Picolo - Czytamy bajki - Królewna Śnieżka - książeczka lub równoważna; format: B5, stron: 32 - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Logico Picolo - Czytamy bajki - Czerwony Kapturek - książeczka lub równoważna; format: B5, stron: 32 - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Logico Picolo - Różowa ortografia cz. 1 - książeczka lub równoważna; format: B5, stron: 16 - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Logico Picolo - Różowa ortografia cz. 2 - książeczka lub równoważna; format: B5, stron: 16 - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Logico Picolo - Różowa ortografia cz. 3 - książeczka lub równoważna; format: B5, stron: 16 - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Literki małe i duże - gra lub równoważna; wym.: 4 x 25 x 20 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Memo ortograficzne U i Ó lub równoważna; w zestawie: 30 par kartoników, 4 duże obrazki, 4 zestawy małych kartoników, instrukcja - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Duży ruchomy alfabet I lub równoważna; wym.: 39 x 63 cm - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Duży ruchomy alfabet II lub równoważna; zestaw składa się z 72 liter (24 litery, każda w trzech sztukach), podzielonych kolorystycznie na spółgłoski i samogłoski oraz 6 znaków interpunkcyjnych - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Książeczka Dysneya - Wróżki - czytanie lub równoważna; format 20,5 x 29,0 cm, 64 strony - 8 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Lotto Ortografia lub równoważna; wym.: 4 x 28 x 17 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Sylaby do zabawy lub równoważna; w zestawie: 55 kart biedronek, 55 kart ilustracji, plansza do gry, 5 pionków, kostka, instrukcja - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Głoski do zabawy lub równoważna; w zestawie: 55 kart biedronek, 55 kart ilustracji, plansza do gry, 5 pionków, kostka, instrukcja - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Dom i miasto lub równoważna; wym. kart: 13,5 x 19,5 cm; 25 kart i 150 czerwonych żetonów - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Środowisko naturalne i zwierzęta lub równoważna; wym. kart: 13,5 x 19,5 cm; 25 kart - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Lotto dźwiękowe - Zwierzęta lub równoważna; zawartość: płyta CD (52 minuty), 6 kart po 6 różnych fotografii (25x 19 cm), 40 żetonów śr. 3,5 cm, instrukcja - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Dyslektyczne ucho. Zbiór ćwiczeń stymulujacych rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksja - ćwiczenia lub równoważna; format A4, książka 76 str., zeszyt 44 str. - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Dyslektyczne ucho. Zbiór ćwiczeń stymulujacych rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją - książka lub równoważna; wym. 20,5 x 29, liczba stron: 73 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Trening słuchu lub równoważna; ponad 200 zabaw kształtujących percepcję słuchową, A4, str. 136 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Metoda dobrego startu - Od wierszyka do literki. Zeszyt 1 lub równoważna; A4, Stron: 60 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Metoda dobrego startu - Od wierszyka do literki. Zeszyt 2 lub równoważna; A4, Stron: 56 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Zabawy słuchowe. Ćwiczenia dla uczniów klas 0 i I-III lub równoważna; A4, str. 136 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Perskie oko. Ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym lub równoważna; w zestawie: 50 kolorowych kart + zeszyt (8 stron), format: A4 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Złap piłkę lub równoważna; w zestawie: 3 szt. dł. 38 cm, śr. piłki: 7 cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna PUS. Idę do szkoły 1 lub równoważna; poręczne zamykane pudełko z plastiku, w którym znajduje się 12 ponumerowanych klocków, format: 260 x 140, stron: 24 - 4 sztuki, - Pomoc dydaktyczna PUS. Idę do szkoły 2 lub równoważna; poręczne zamykane pudełko z plastiku, w którym znajduje się 12 ponumerowanych klocków, format: 260 x 140, stron: 24 - 4 sztuki, 2. Doposażenie bazy dydaktycznej SP w Nadborach: a) dostawa pomocy dydaktycznych: - Pomoc dydaktyczna Mikroskop lub równoważna; dane techniczne: długość tubusu: 160 mm, głowica binokularowa, pochylenie 30, rewolwer obiektywowy czterogniazdowy, obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x, 100x (imersyjny, amortyzowany), system ogniskowania: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna), czułość i działka drobnego (śruba mikrometryczna) ogniskowania: 0,004mm, zakres 24mm, działka elementarna ruchu drobnego (mikroruchów) - 4µm, kondensor Abbego N.A. 1,2, stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika: 132mm x 142mm, zakres ruchu XY: 75mm x 40mm, oświetlenie: dioda LED 3W, kondensor jasnego pola z przysłoną irysową, regulacja dioptrii na lewym torze optycznym: +- 5D, zakres regulacji odległości miedzy źrenicami: 55 mm - 75 mm, dopuszczalna temperatura otoczenia: od 0C do +40C, wbudowana kamera - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Lupy lub równoważna; szkiełko powiększające śr. 10, 5cm, gumowa rączka do trzymania, wys. 20 cm - 6 sztuk, - Pomoc dydaktyczna Od piosenki do literki - książka lub równoważna; podręcznik dla nauczyciela z 48 scenariuszami zajęć oraz zapisem nutowym piosenek, format: 20,5 x 29cm, str. 114 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Ćwiczenia do zajęć wyrównawczych - karty pracy lub równoważna; zestaw kart pracy zawiera zróżnicowane zadania, które mają na celu utrwalanie kształtu liter oraz cyfr, poprawę koordynacji wzrokowo-słuchowej oraz wspomaganie umiejętności liczenia i pisania, format: A4, liczba stron: 50 - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Słowa i zdania karty pracy lub równoważna; w zestawie: 22 karty A4 i wzory do budowy zdań o różnej długości - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Czytam i piszę - interaktywna nauka czytania i pisania lub równoważna; w skład programu wchodzą: 176 różnorodnych zadań, ponad 200 multimedialnych stron, ilustrowany słowniczek ortograficzny - 1 zestaw, - Pomoc dydaktyczna Gry czytelnicze cz. 1 i 2 lub równoważna; gry składają się z fragmentów tekstów i ilustracji, format: A4, Liczba stron: 66 - 3 sztuki, - Pomoc dydaktyczna Liczydła stojące duże lub równoważna; 10 rzędów korali (po 5 w każdym kolorze), stabilny, składany stojak utrzymuje liczydło oraz pozwala na swobodne przemieszczanie go w różne miejsca Sali, wym. 85 x 120cm - 1 sztuka, - Pomoc dydaktyczna Koraliki do ćwiczeń w liczeniu lub równoważna; koraliki do ćwiczeń manipulacyjnych, śr. krążka 25 mm, 100 szt. w 5 kolorach, 6 sznurówek o dł. 72 cm - 5 zestawów..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5, 80.31.00.00-0, 80.41.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1. Oświadczenie wykonawcy, potwierdzające fakt, że brał czynny udział w realizacji lub współrealizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych przez Unię Europejską w okresie poprzedzającym upływ terminu składania ofert, w których przedmiotem realizacji były usługi o charakterze podobnym rodzajowo do przedmiotu zamówienia, tj. podpadające pod kody CPV 80100000-5 - 80660000-8 - usługi edukacyjne lub szkoleniowe, a wartość jednego z tych projektów wynosiła co najmniej 100 tyś zł brutto. 2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające realizację usług/i, gdzie przedmiotem wykonania były usługi o charakterze podobnym rodzajowo do przedmiotu zamówienia tj. świadczenie usługi edukacyjnej której odbiorcami były dzieci. Należy wykazać minimum jedną taką usługę na kwotę 80 tys. zł. (kwoty usług nie podlegają sumowaniu)
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1. Oświadczenie woli nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć z ramienia Wykonawcy potwierdzające, że posiadają one wykształcenie kierunkowe właściwe dla świadczonej usługi* (więcej w pkt. XIV SIWZ) - warunek z pkt. VIII. 1c, 2. Oświadczenie woli nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć z ramienia Wykonawcy potwierdzające, że odbyli Oni przeszkolenie z zasad postępowania z dziećmi ze szkół podstawowych w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu przedmiotu zamówienia, uprawdopodobniające że Wykonawca daje rękojmię należytego wykonania zamówienia, (np. certyfikat, zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego przeszkolenie, szkolenie, kurs lub równoważne zajęcia w tym zakresie)* (więcej w pkt. XIV SIWZ) - warunek z pkt. VIII. 1c 3. Oświadczenie woli nauczycieli przewidzianych do prowadzenia zajęć z ramienia Wykonawcy - jeśli osoby te dysponują potwierdzeniem odbycia tego typu przeszkolenia, potwierdzające, że odbyli Oni przeszkolenie w zakresie równości szans - zasada równości szans kobiet i mężczyzn (np. certyfikat, zaświadczenie od podmiotu przeprowadzającego przeszkolenie, szkolenie, kurs lub równoważne zajęcia w tym zakresie)* (więcej w pkt. XIV SIWZ) - warunek z pkt. VIII. 1c
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, min. na 100 tys. zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu, z którego wynika jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika lub jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ustanowienia pełnomocnika - jak w punkcie X i XI SIWZ). Uwaga: Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 50
• 2 - Doświadczenie - 30
• 3 - Kwalifikacje - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski wc Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18 - 420 Jedwabne, pokój Nr 9.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 5 kwi 2012 13:29
Data opublikowania: czwartek, 5 kwi 2012 13:34
Data edycji: środa, 11 kwi 2012 14:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 kwi 2012 11:14
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1266 razy
Ilość edycji: 1