BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Nowy system podatku śmieciowego

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o czystości i porządku w gminach. Przepisy te wprowadzają od dnia 1 lipca 2013 r. podatek śmieciowy, czyli opłatę, jaką będą musieli mieszkańcy gminy (dokładnie – właściciele nieruchomości) uiszczać do urzędu gminy (miasta). To największa i najbardziej rewolucyjna ze zmian w tej ustawie.

Szanowni Państwo,

Nowe przepisy śmieciowe nakładają na nas wszystkich – i mieszkańców, i gminę – nowe obowiązki. Od 1 lipca 2013 r. gminy będą musiały pobierać nowy podatek: podatek śmieciowy. Na szczęście podatnikiem, czyli osobą, która będzie miała uiszczać nową opłatę, nie będzie mieszkaniec gminy, ale właściciel nieruchomości, czyli właściciel posesji – np. budynku jednorodzinnego. W przypadku budynków wielorodzinnych podatek ten będzie opłacać cała wspólnota, w imieniu której czynności będzie wykonywał zarząd lub zarządca wspólnoty, natomiast w spółdzielniach sama spółdzielnia.
Podatek zastąpi umowy. Umowy zatem na wywóz śmieci najlepiej będzie rozwiązać. 1 lipca 2013 r. gmina bowiem zawrze umowę na wywóz śmieci od każdego właściciela nieruchomości. W zamian będzie jednak pobierać podatek od właścicieli.
W praktyce zatem okaże się, że dla przeciętnego mieszkańca gminy (w budynkach wielorodzinnych) nic się nie zmieni. Opłatę bowiem, tak jak do tej pory, mieszkaniec taki będzie wnosił na rzecz wspólnoty albo spółdzielni, a ta ostatnia (wspólnota albo spółdzielnia) będzie rozliczać się z gminą. Jedynie mieszkańcy będący jednocześnie właścicielami budynków jednorodzinnych będą rozliczać się bezpośrednio z gminą, a nie jak do tej pory z firmą odbierającą odpady komunalne.
Właściciele nieruchomości będą wnosili opłatę na podstawie złożonej wcześniej przez siebie deklaracji. Wzory deklaracji zostaną udostępnione na stronie internetowej oraz przesłane do każdego właściciela nieruchomości celem wypełnienia i złożenia w urzędzie.
O wszystkich krokach gminy w zakresie podatku śmieciowego będziecie Państwo na bieżąco informowani.

Z poważaniem
Krzysztof Moenke
Burmistrz Jedwabnego

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 2 kwi 2012 11:37
Data opublikowania: poniedziałek, 2 kwi 2012 11:40
Data edycji: poniedziałek, 2 kwi 2012 11:40
Wytwarzający informację: test
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 4081 razy
Ilość edycji: 3