BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz w sprawie przeniesienia własności nieruchomości położonej w obrębie miasta Jedwabne stanowiącej własność Gminy Jedwabne

Wykaz sporządzono w oparciu o art. 35 ustawy możliwość dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102, poz. 651 z 2010r. póź. zm.). Wyklucza się możliwość rozłożenia na raty kwoty do zapłaty. Cena nabycia podlega uregulowaniu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje na mocy Uchwały Nr XI/47/12 Rady Miejskiej w Jedwabnem oraz w trybie art. 231 Kc. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z póź. zm.), termin złożenia wniosku upływa z dniem 29 marca 2012 roku (tj. 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) w razie uchybienia tego terminu pierwszeństwo wygasa.
Wykaz podany do publicznej wiadomości w dniu 17.02.2012 roku do dnia 8.03.2012 roku.


Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 lut 2012 12:27
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2012 12:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 mar 2012 08:42
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1130 razy